Spolupráce s Allianz pojišťovnou - STORNO

Od sezóny 2018 spolupracujeme s pojišťovnou Allianz. jedná se o produkt STORNA  a cestovního pojištění. Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace..

Dokumenty ke stažení - Cestovní pojištění  - ( storno str.23 )


Cestovní pojištění v kostce
 

Pojištění léčebných výloh - Pojištění kryje náklady na ambulantní ošetření, převozy, rentgen, sádru, operaci, hospitalizaci, léky apod. Automaticky hradíme náklady na ošetření vzniklé z více než 150 běžných sportů.

Úrazové pojištění
  - Pojištění pro případ trvalých následků či úmrtí v důsledku úrazu. Součástí je i denní odškodné za dobu nezbytného léčení.
 

Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu - Pojištění za Vás převezme závazek finančního odškodnění, když např. způsobíte zranění někomu jinému při lyžování.

Pojištění stornovacích poplatků
- Pojištění kryje již vynaložené náklady na Vaši dovolenou, na kterou nemůžete odcestovat z důvodu nemoci nebo úrazu, dále např. kvůli nečekané výpovědi z práce nebo zmeškání dopravního prostředku. Uhradíme Vám 80 % stornopoplatků.
( cena za samotné STORNO je  4,5 % z celkové částky zapůjčení obytného vozu  )